tarxeta

TARXETA
BÁSICA

Nº tarxetas repartidas:

UNHA RESPOSTA
SEN PRECEDENTES
A UNHA SITUACIÓN
SEN PRECEDENTES

O proxecto Tarxeta Básica
asiste a miles de familias
galegas en situación de
vulnerabilidade económica,
outorgándolles unha tarxeta
prepago para realizar compras
de produtos de alimentación,
hixiene e farmacia.

sponsors

Co soporte técnico de: abanca

O programa está dotado actualmente cun total de 26.000.000 €, un esforzo económico sen precedentes para afrontar unha situación excepcional que afecta especialmente ás persoas en situación de maior vulnerabilidade.

Na concesión das axudas xogan un papel fundamental os Servicios Sociais Comunitarios dos Concellos de Galicia, xa que serán, con carácter xeral, os autorizados á tramitación das axudas da Tarxeta Básica.