tarxeta

TARXETA
BÁSICA

Nº tarxetas repartidas:

UNHA RESPOSTA
SEN PRECEDENTES
A UNHA SITUACIÓN
SEN PRECEDENTES

O proxecto Tarxeta Básica
asiste a miles de familias
galegas en situación de
vulnerabilidade económica,
outorgándolles unha tarxeta
prepago para realizar compras
de produtos de alimentación,
hixiene e farmacia.

sponsors

Co soporte técnico de: abanca

O bo funcionamento do programa busca a maior rapidez e eficiencia das entregas, e está baseado no emprego das tecnoloxías da comunicación coa base do emprego da Historia Social Única Electrónica (HSUE) da que dispoñen os equipos profesionais dos Servizos Sociais dos nosos Concellos, e na colaboración entre Institucións.

xunta
Aproba a medida, convenia con Cruz Vermella e coordina o seu desenvolvemento cos Concellos a través da Dirección Xeral de Inclusión.

amtega
Desenvolve os cambios necesarios no soporte da HSUE que permiten a xestión rápida das axudas e a súa integración co sistema de xestión de Cruz Vermella.

cruz_vermella
Deseña unha aplicación especifica exclusiva para a xestión das tarxetas e utiliza o seu sistema informático interno para o reparto local.

abanca
Confecciona as tarxetas SIN CUSTO e coordina os seus sistemas con Cruz Vermella para a carga e renovación das tarxetas, dando soporte permanente.

Servizos Sociais comunitarios municipaisTramitan e xestionan as solicitudes contribuindo á axilización do proceso sendo un dos principais nexos coas familias necesitadas.