tarxeta

TARXETA
BÁSICA

Nº tarxetas repartidas:

UNHA RESPOSTA
SEN PRECEDENTES
A UNHA SITUACIÓN
SEN PRECEDENTES

O proxecto Tarxeta Básica
asiste a miles de familias
galegas en situación de
vulnerabilidade económica,
outorgándolles unha tarxeta
prepago para realizar compras
de produtos de alimentación,
hixiene e farmacia.

sponsors

Co soporte técnico de: abanca

Buscamos que os profesionais dos Servizos Sociais poidan dispoñer dunha medida excepcional que, xunto con outras, poida axudar ás familias a afrontar esta situación, cunha medida de tramitación rápida, que será entregada de xeito urxente (se é posible en man nun máximo de tres días) poñendo os recursos nas mans de quen o necesita.