tarxeta

TARXETA
BÁSICA

Nº tarxetas repartidas:

UNHA RESPOSTA
SEN PRECEDENTES
A UNHA SITUACIÓN
SEN PRECEDENTES

O proxecto Tarxeta Básica
asiste a miles de familias
galegas en situación de
vulnerabilidade económica,
outorgándolles unha tarxeta
prepago para realizar compras
de produtos de alimentación,
hixiene e farmacia.

sponsors

Co soporte técnico de: abanca

Cruz Vermella recibe dixitalmente as solicitudes e pon en marcha a entrega no prazo máis curto posible: contactará coas personas adxudicatarias das axudas para acordar o xeito de entrega das tarxetas, que poderá facerse nunha oficina de atención da Cruz Vermella ou no domicilio da persoa que debe recibir a tarxeta, por calquera medio que deixe constancia da súa entrega efectiva, e que haberá de facerse con todas as garantías de seguridade sanitaria. Se non existe oficina da Cruz Vermella dispoñible poderáse enviar tamén por mensaxería.